Zoek
Visie op onderwijs

DE BESTE LEERKRACHT ZIT IN DE LEERLINGEN ZELF.

Dit betekent dat leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen.
Als leerling moet je actief zijn, initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit is een voorwaarde voor succes. Niet alle leerlingen zijn hetzelfde en het JRL houdt daar rekening mee in de wijze waarop het onderwijs aanbiedt en leerlingen begeleidt. Kortom, het JRL biedt uitdagend onderwijs in een veilige leeromgeving om zo het maximale uit iedere leerling te halen. 

ONDERWIJSCONCEPT

Het model dat de leeromgeving van het JRL weergeeft, heeft de vorm van een vrucht met twee schillen en een pit. De schillen zijn het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie. De leeractiviteiten vormen de pit.


    
                                     

De leeractiviteiten vormen de kern van het model. Het pedagogische klimaat en de onderwijsleersituatie maken dat leerlingen actief zijn, initiatieven nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig zijn, leren door te reflecteren en leren in interactie met hun omgeving. Op deze wijze bereiden we leerlingen voor op het zelfstandig en volwassen functioneren in vervolgonderwijs en samenleving.

De onderwijsleersituatie omvat eveneens drie aspecten: leerinhouden (waaraan werken leraren en leerlingen?), werkvormen (hoe komen leerlingen in contact met inhouden?) en organisatie (in welke samenstelling en ruimte gelden welke regels en afspraken?).

In de praktijk geven we hieraan in lessen, door modules en de profilering op een JRL-wijze reeds vorm.

Het pedagogisch klimaat duidt op de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan wat de basis vormt voor een veilige leeromgeving. Uitdagen en ondersteunen maken deel uit van de buitenste schil. Hieronder verstaan we de manier waarop leraren met leerlingen omgaan en contact hebben tijdens de pauze, tijdens buitenschoolse activiteiten en in de onderwijsleersituaties. Daaraan zitten drie aspecten: werken aan een veilige relatie, bevorderen van het zelfvertrouwen (competentie) en bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (autonomie). Het pedagogisch klimaat kleurt de omgang tussen leraren en leerlingen en kleurt daarom ook de onderwijsleersituatie (relatie).

Kortom, het JRL biedt een veilige, inspirerende leeromgeving zodat een leerling het maximale uit zichzelf kan halen.


Jacob-Roelandslyceum | Grote Beemd 3 | 5281 CC Boxtel | Postbus 324 | 5280 AH Boxtel | Tel. 0411 - 672 219 | Fax. 0411 - 684 609 | admin@jrl.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV