Zoek


JRL BREED, je ontwikkelen in de breedte 

Door keuzes te maken kan je als leerling van het Jacob-Roelandslyceum je profileren in een bepaalde richting. 
Er worden vanaf de brugklas vier richtingen aangeboden:  Engels Plus, Cultuur , Sport&Lifestyle of Technasium.  
Deze staan verder toegelicht op deze website ( www.jrl.nl -> onderwijs -. profileringen )
 
Je hebt echter ook nog steeds de keuze om je in de volledige breedte te blijven ontwikkelen. 
In de onderbouw kies je dan voor "JRL Breed".


JRL Breed wordt momenteel tot en met klas 3 (de onderbouw) aangeboden. 
Na klas drie vervalt JRL breed, dit hangt samen met het maken van een pakketkeuze voor de bovenbouw. 
Vanaf de bovenbouw is JRL breed niet meer opgenomen Het is dan niet meer opgenomen in het lesprogramma.Bij JRL Breed worden, per periode, steeds wisselende lessenseries aangeboden. 

Voorbeelden van huidige lessenseries zijn: "Jij en je omgeving" (aardrijkskunde), "Greenscreen" (film/ theater), "Sport" (Lichamelijke Opvoeding).

Het aanbod varieert per jaar en is mede afhankelijk van het aantal leerlingen wat zich inschrijft voor JRL breed. Let op:
Voor gymnasium leerlingen die in klas 1 gekozen hebben voor JRL breed, vervalt JRL breed vanaf klas 2.  
Dit heeft te maken met de lessentabel van deze leerlingen.
Jacob-Roelandslyceum | Grote Beemd 3 | 5281 CC Boxtel | Postbus 324 | 5280 AH Boxtel | Tel. 0411 - 672 219 | Fax. 0411 - 684 609 | admin@jrl.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV