Zoek
Geschiedenis

Wie was Jacob Roelands?
Voor de initiatiefnemers die in Boxtel een middelbare school wilden oprichten, was het onbetwist dat de HBS een katholieke signatuur moest krijgen. Door de school de naam van Jacob Roelands te geven verwachtte het Stichtingsbestuur dat het leven van deze Boxtelaar de leerlingen van deze school zou kunnen inspireren tot ijver en doorzettingsvermogen. Jacob Roelands werd in 1633 geboren als zoon van de latere dominee van de Sint Petruskerk in Boxtel. De Boxtelse katholieken hadden dit kerkgebouw aan de protestanten af moeten staan in 1648. De domineeszoon kwam tot de overtuiging dat het katholieke geloof het ware geloof was. Hij bestudeerde dit nader en liet zich op 21-jarige leeftijd heimelijk dopen. Omdat hij strafmaatregelen vreesde van zijn vader, vluchtte hij naar Antwerpen en besloot priester te worden. Hij wilde graag toetreden tot de orde der Jezuïeten, maar zijn verzoeken bleven zonder resultaat. Pas in 1658 werd zijn wens vervuld en in 1663 werd hij tot priester gewijd.  In datzelfde jaar besloot hij naar Brazilië te gaan als missionaris. Hij had het erg moeilijk op de reis er naar toe, maar ook op zijn missiepost werd hij van alle kanten tegengewerkt door het Portugese bewind. In 1683 vertrok hij teleurgesteld naar San Thomé waar hij enkele dagen na aankomst overleed. Het leven van de Boxtelaar Jacob Roelands stond in het teken van strijd, moeilijkheden en tegenwerking. Zijn daadkrachtige levenshouding stelde deze priester in staat alle ontberingen te trotseren. Om deze karaktereigenschappen te onderstrepen kreeg de Boxtelse HBS in 1954 de naam van Jacob-Roelandscollege.

Beknopte geschiedenis van het Jacob-Roelandslyceum
Zestig jaar geleden kreeg Boxtel een HBS, die langzaam uitgroeide tot een onderwijsinstituut met regionale uitstraling. In 1964 kwam de fusie tot stand met missiehuis St. Theresia, het kleinseminarie van de paters Assumptionisten. Het Jacob-Roelandscollege kreeg naast de HBS een Gymnasium. In 1969 werd de nieuwbouw opgeleverd. Bij de Mammoetwet veranderde de naam in Jacob-Roelandslyceum. In de zeventiger jaren groeide het leerlingenaantal explosief, omdat in de directe omgeving geen vwo-onderwijs werd aangeboden. Begin jaren tachtig kregen Schijndel, Oisterwijk en Best wel hun eigen athenea en daalde het aantal leerlingen weer enigszins.

Beknopte geschiedenis van de Bracbant-Havo
In 1907 komen de eerste Ursulinen naar Boxtel, waar in 1910 een klooster en een kweekschool worden gebouwd. De kweekschool bestaat van 1911 tot 1936. Aspirant-kweekschoolleerlingen volgen een voorbereidend jaar. Deze vooropleiding groeit uit tot een (m)ulo, die zal blijven bestaan tot 1949. Van 1947 tot 1972 is er mms-onderwijs. Met de Mammoetwet verdwijnt de mms in 1968 als schooltype en komen er met de havo ook jongens op school. In 1985 neemt Boxtel afscheid van de zusters Ursulinen.

Fusie Bracbant-Havo en Jacob-Roelandslyceum
De fusie van de Bracbant-Havo en het Jacob-Roelandslyceum per augustus 2000 heeft het leerlingenaantal inmiddels gebracht op ca. 1325 leerlingen in 2009-2010. Een aantal dat een breed onderwijsaanbod en ruime begeleidingsactiviteiten mogelijk maakt. De nieuw- en verbouw van het Jacob-Roelandslyceum waar sinds oktober 2003 alle leerlingen van gymnasium, atheneum en havo zijn ondergebracht, heeft geresulteerd in een prachtig, modern en goed geoutilleerd gebouw aan de Grote Beemd.Jacob-Roelandslyceum | Grote Beemd 3 | 5281 CC Boxtel | Postbus 324 | 5280 AH Boxtel | Tel. 0411 - 672 219 | Fax. 0411 - 684 609 | admin@jrl.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV