Zoek

TOELATING

Op 7 en 8 maart jl. zijn de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2017-2018 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.

Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op 21 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen. Een uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. verstuurd.

Jacob-Roelandslyceum | Grote Beemd 3 | 5281 CC Boxtel | Postbus 324 | 5280 AH Boxtel | Tel. 0411 - 672 219 | Fax. 0411 - 684 609 | admin@jrl.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV